/ somewhere nowhere / algún lugar en ninguna parte /

// ‘Veraneantes’ MARCO 2013

Dicir en voz alta  o que pensaste e comprobar se soa igual que dentro  da tua cabeza. O que ocorre cando só sabes todo o que isso non é e/ou permiteste licencias poéticas nas ciencias.
È unha  das tantas outras dúvidas/questions no estadio de proba-erro,  de entre moitas posiveis hipotesis mais; no processo constante de desambiguación da realidade da que debe ser que formamos parte.
È unha descripción relativista dunha hipótese do onde.
Un onde (no que) nada hai, onde o todo é possivel  ( no que hai espazo para todo)
Un onde vacío que revela  que nalgures hai un cheio.
É o moito positivo que resulta o negativo.
Multipluriposibilitando. Posibilitando a multi e pluriposibilidade.
É unha vontade de cultivar baleiro.
Vostede é. Cando é sen onde.

algures en ningures_ doa ocampo_ exposición veraneantes _03

Decir en voz alta lo que pensaste y comprobar si suena igual que dentro de tu cabeza. Es lo que sucede cuando solo sabes lo que eso no es y/o te permites licencias poéticas en las ciencias. Es una de tantas otras dudas-cuestiones en el estado de prueba-error, de entre muchas otras posibles hipótesis más; en el proceso constante de desambiguación de la realidad de la que debe ser que formamos parte.
Es una descripción relativista de una hipótesis de donde.
Un donde (en el que) nada hay, donde el todo es posible (en el que hay espacio para todo).
Un donde  vacío que revela que en algún lugar habrá un lleno.
Es lo mucho positivo que resulta lo negativo.
Multipluriposibilitando. Posibilitando la multi y pluriposibilidad.
Es una voluntad de cultivar vacío.
Usted es. Cuando es sin donde.
Es de lo mas simple.

algures en ningures_ doa ocampo_exposicion veraneantes 01

Veraneantes, Marco Vigo, Museo de Arte Contemporaneo de Vigo 2013

Desenhos, bosquexos, complementos,  explicativos (…)  previos e simultáneos, complementarios da obra feita no exterior do edificio do MARCO; Algures en ningures. Out. 2013

Veraneantes, Marco Vigo, Museo de Arte Contemporaneo de Vigo 2013

Dibujos, bocetos, complementos, explicativos (…) previos y simultáneos, complementos de la intervención en el perímetro exterior del edificio del MARCO; Algures en ningures. oct 2013

Veraneantes, Marco Vigo, Museo de Arte Contemporaneo de Vigo 2013

Vista da exposición ‘Veraneantes’, MARCO, Vigo, 2013
Foto: cortesía MARCO/Enrique Touriñ

algures en ningures_doa ocampo_ exposición Veraneantes no marco 4

algures en ningures_doa ocampo_ exposición Veraneantes no marco 2 _MG_4573

DSC_1052_MG_4329-2    DSC_1020 DSC_1121  DSC_1085DSC_1006

imaxes en desorden cronolóxico  do proceso de como ” algures en ningures” , a intervención nas paredes exteriores do M.A.R.C.O. parte da exposición Veraneantes

imagenes en desorden cronológico del proceso de como «algún lugar en ninguna parte» , la intervención en las paredes exteriores del M.A.R.C.O. parte de la exposición Veraneantes

algures en ningures detalle corazon doa ocampo

DSC_1086